Bản đồ
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Lương Thúc Kỳ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thư viện ảnh
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 142
Quý 4 : 218
Năm 2019 : 2.339

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng

Điện thoại: 0235.376.5199 - Fax:  - Email: thptluongthucky@gmail.com

Bản quyền © Trường THPT Lương Thúc Kỳ

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal