Bản đồ
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Lương Thúc Kỳ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công văn - Văn bản
Thư viện ảnh
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 0
Tháng 05 : 265
Quý 2 : 545
Năm 2019 : 1.352

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng

Điện thoại: 0235.376.5199 - Fax:  - Email: thptluongthucky@gmail.com

Bản quyền © Trường THPT Lương Thúc Kỳ

Thiết kế & Phát triển bởi VIETTELSTUDY